LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation NgalSo Ganden Nyengyu Lineage
"Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede" - T.Y.S. Lama Gangchen Tulku Rinpoche

Lama Gangchen Tulku Rinpoche, Thrinley Yarpel Lama Shresta (7/7/1941 – 18/4/2020) was een belangrijke Tibetaanse lama die behoorde tot de laatste generatie lama's uit het 'oude Tibet'. Befaamd als spirituele begeleider, levensleraar en vredesopvoeder, is en blijft hij een referentiepunt voor duizenden mensen over de hele wereld, niet alleen voor boeddhisten.

Kindertijd en vroege jaren
Geboren in het westen van Tibet (1941), werd hij op driejarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van Kachen Sapen, een belangrijke Lama Healer en houder van een lange en ononderbroken overleveringslijn van healers en tantrische meesters. Op vijfjarige leeftijd betrad hij het klooster. Hij voltooide op achttienjarige leeftijd zijn eerste studieperiode van Tibetaanse geneeskunde, astrologie, meditatie en filosofie aan twee van de belangrijkste kloosteruniversiteiten van Tibet: Sera Me en Tashi Lhunpo. Vervolgens studeerde hij aan Gangchen Gompa, Trophu Gompa en het Neytsong Klooster. In 1963 ging Gangchen Rinpoche in ballingschap in India, waar hij zijn kloosterstudies voltooide aan Sera Me en Varanasi Sanskrit University (Bishwa Vhidhyana) in Benares, India. Hij was een directe leerling van de meest excellente lama's van de Gelugpa-school in de twintigste eeuw, zoals Zijne Heiligheid Trijang Dorje Chang - zijn belangrijkste Guru, Zijne Eminentie Zong Rinpoche - zijn meester in de Tibetaanse geneeskunde, tantrische healing en astrologie en Zijne Eminentie Ling Rinpoche. In 1970 behaalde Gangchen Rinpoche het Geshe Rigram-diploma aan de kloosteruniversiteit van Sera Me in Zuid-India. Daarna begon hij te werken als Lama Healer in de Tibetaanse gemeenschappen in India, Nepal en in Sikkim. Nadat hij de moeder van de Koning van Sikkim had genezen van een ongeneeslijke oogziekte, werd hij aangesteld als arts van die koninklijke familie.

In het Westen
In 1981 reisde Gangchen Rinpoche, op uitnodiging van Europese vrienden, naar het Westen en besloot zich in Italië te vestigen - eerst in Gubbio en vervolgens in Milaan. Na enkele jaren werd hij Italiaans staatsburger en reisde daarnaast onvermoeibaar naar vele landen van de wereld. Met bijzondere vaardigheid paste hij de essentie van Boeddha’s leerstellingen aan en begon deze over te dragen, op een manier die aansluit bij de behoeften en capaciteiten van mensen met een modern, druk leven in het Westen. Zijn specifieke onderricht was en is bedoeld voor iedereen. Teneinde innerlijke vrede te ontwikkelen en te bereiken dankzij de leerstellingen van Boeddha Shakyamuni, die hij de 'innerlijke wetenschapper' noemde. Onvermoeibaar herhaalde hij “Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”. Hieraan toevoegend: "Alle religies, spirituele stromingen en bewegingen bevatten methoden om innerlijke vrede te bereiken, daarom bieden dialogen en samenwerking tussen religies grote voordelen voor het bereiken van wereldvrede."

Hij richtte de Lama Gangchen World Peace Foundation op in 1992, die is erkend als een Verenigde Naties Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) met een Ecosoc - adviserende status. Op 8 juni 1995 presenteerde hij officieel in Santiago de Chile, tijdens een ronde tafel bijeenkomst van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben van de Verenigde Naties, zijn Spirituele Forum voorstel: het oprichten van een Permanent Spiritueel Forum, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Met als doelstelling samenwerken met de Algemene Vergadering van de VN teneinde een wereldwijd vredeseducatieplan te ontwikkelen.
Dit voorstel werd door hem in de daaropvolgende jaren gepresenteerd tijdens vergaderingen met meerdere belangrijke personen zoals Boutros Boutros Ghali, toenmalig secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, de opvolgende secretaris-generaal, staatshoofden zoals de president van Venezuela Rafael Caldera in 1997, de minister president van de Volksrepubliek China Wen Jiabao in 2004 en president Hu Jin Tao in 2005, president van Ecuador Rafael Correa in 2007, president Xi Jinping in 2017 en andere hoogwaardigheidsbekleders.
Hij organiseerde en nam deel aan honderden interreligieuze conferenties en ontmoette bij die gelegenheden belangrijke spirituele grootheden zoals Paus Johannes Paulus II, moeder Teresa van Calcutta, Desmond Tutu en vele anderen eerbiedwaardigen.

NgalSo Tantrische Self-Healing methoden
Gedurende zijn bijna veertig jaar van leven en werken in het Westen stichtte hij de NgalSo Ganden Nyengyu-traditie. Waarbij hij de essentie van de traditionele boeddhistische leerstellingen overdroeg op een essentiële en kernachtige wijze, door deze aan te passen aan de behoeften en karakteristieken van de moderne samenleving. Die in tegenstelling tot de oude Aziatische samenlevingen gekenmerkt wordt door gebrek aan tijd voor spirituele beoefening. Het woord NgalSo bestaat uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep Ngal geeft de vermoeide en vervuilde energieën van het lichaam, de geest en de omgeving aan - de Boeddhistische Edele Waarheden van het lijden en de oorzaken. So staat voor het vitaliseren en de healing van energieën - de Edele Waarheden van het beëindigen van lijden en het pad.
Lama Gangchen Rinpoche bood binnen de NgalSo-overleveringslijn veel verschillende methoden aan. Om aldus mensen te helpen hun problemen en lijden op zowel het grofstoffelijke als het subtiele niveau te overwinnen. Dit door de negatieve neigingen te transformeren in positieve eigenschappen die de oorzaken zijn van geluk, mentale stabiliteit en persoonlijke innerlijke vrede. De NgalSo Tantrische Self-Healing methoden zijn beschikbaar in boekvorm, cd's en dvd's.

Centra
Zijn belangrijkste organisatie in Italië, Kunpen Lama Gangchen (KLG), is door de Italiaanse regering erkend als een plaats van gebed. KLG is lid van de Italiaanse Boeddhistische Unie en tevens lid van het 'Forum of Religions' in Milaan.
Hij was de oprichter, spirituele begeleider van vele centra en adviseur voor organisaties in verschillende delen van de wereld (Azië, Europa, Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Chili). Deze centra zijn toegewijd aan de studie en beoefening van zijn 'niet-formele vredeseducatie' en NgalSo Tantrische Self-Healing methoden. In 1999 koos Lama Gangchen Albagnano di Bée, aan het Lago Maggiore in Italië, als de voornaamste locatie voor zijn activiteiten. Hij richtte het Albagnano Healing Meditatiecentrum op met zijn buitengewone 'Tempel van de Hemel op Aarde', ook genoemd ‘Borobudur’, welke is geïnspireerd op de gelijknamige Indonesische stupa mandala uit 8ste eeuw, een UNESCO-werelderfgoed op Java.
Hij leidde elk jaar, naast de vele pelgrimstochten naar andere heilige plaatsen in verschillende delen van de wereld, honderden vrienden en volgelingen naar de Borobudur waarbij hij de diepgaande betekenis van de Indonesische mandala onthulde. Regelmatig in aanwezigheid van gerenommeerde geleerden van Aziatische spirituele tradities, onder wie professor Lokesh Chandra, de belangrijkste onder hedendaagse geleerden.
De bijna voltooide Tempel in Albagnano, omvat ondermeer een grote ruimte die bestemd is om een van de grootste boeddhistische bibliotheken te worden in het Westen.

Culturele projecten in het Westen
Tijdens zijn jarenlange activiteit in het Westen promootte Lama Gangchen een veelvoud aan initiatieven ter ondersteuning van traditionele Himalaya-kunst en cultuur. Enerzijds om deze tradities te waarborgen en anderzijds om ze aan de cultuur van de moderne samenleving aan te passen. De groep United Peace Voices produceert audiovisueel materiaal van de NgalSo Self-Healing beoefeningen en neemt traditionele Tibetaanse melodieën en liedjes op in een moderne stijl. Op dezelfde wijze promootte hij verschillende oude kunstvormen, zoals de schilderkunst, om de canons van de heilige picturale traditie van Tibet aan te passen aan het hedendaagse tijdperk.
In 2004 organiseerde hij een wereldtournee van de heilige Boeddha-relikwieën, die werden aangeboden door de regeringen van Sri Lanka, Myanmar en Thailand. De tour eindigde in New York waar de relikwieën permanent te bezichtigen zijn in het gebouw van de Verenigde Naties. De boeddhistische Vesak-viering is een erkende feestdag geworden en staat op de jaarlijkse agenda van de Verenigde Naties. Door de jaren heen organiseerde Gangchen Rinpoche in het Westen tal van artistieke en spirituele programma's met monniken en lama's uit kloosters in Tibet, Nepal, India, Mongolië, Sri Lanka en Thailand. Waarbij ze de traditionele heilige Cham-dansen en de constructie van zandmandala's beschikbaar maakten voor het grote publiek.
In 2018 ontving Lama Gangchen tweehonderd lama's en monniken in Albagnano voor het grote Vajravali-evenement. Dit werd georganiseerd om de zeer oude overdrachtslijn van tantrische initiaties en de Vajra Garland leerstellingen over te dragen, welke zijn samengesteld door Abhayakaragupta in de twaalfde eeuw.
Humanitaire projecten in het Oosten

Lama Gangchen Rinpoche organiseerde tal van fondsenwervingen voor de wederopbouw van kloosters, de belangrijkste bewaarders van de spirituele Himalaya traditie en artistieke cultuur. Een van de voornaamste projecten was de reconstructie van het Gangchen-klooster in Tibet (China).
Zijn Stichting Lama Gangchen Help in Action (met ONLUS/ANBI-status) bevordert en ondersteunt sinds 1992 humanitaire projecten ten behoeve van de Himalaya-gemeenschappen in Tibet, Nepal en India. HIA biedt financiële hulp bij noodsituaties en natuurrampen, het bouwen en onderhouden van scholen en medische klinieken, projecten voor beroepsonderwijs en opleidingsprojecten, steun voor plattelandsgemeenschappen, aquaducten en herbebossing. Tevens wordt steun geboden aan kloosters, het behoud van de traditionele artistieke en medische cultuur en adopties op afstand om het onderwijs aan kinderen uit de armste gezinnen te ondersteunen.

Ontmoetingen en onderscheidingen
Tijdens zijn leven heeft Lama Gangchen persoonlijk belangrijke personen ontmoet en contact gehad met veel internationale organisaties om zijn boodschap van broederschap, liefde en vrede te brengen. Hij heeft meer dan tweehonderdvijftig officiële onderscheidingen ontvangen voor zijn voortdurende inspanning voor vrede, voor dialoog tussen religies en culturen, voor de zorg voor de natuurlijke omgeving en voor het behoud van traditionele medicijnen.

Deze omvatten:
- Erediploma van de Vereniging van Europese Orde van Verdienste ter bevordering van de menselijke waardigheid, solidariteit en democratie bij de opbouw van de Europese eenheid, 1995
- Certificaat van waardering voor zijn vredeswerk van de stad Miami, VS, 1996
- Appreciation, Peace Commission, ECLAC (Economische Commissie van Latijns-Amerika en de Cariben), Chili, 1996
- United Nations Society of Writers Award of Excellence, New York, VS, 1996
- Erkenning voor de bijdrage aan de vieringen van het 50-jarig jubileum van de Verenigde Naties, gepresenteerd door Habitat II, Istanbul-Turkije, 1996

In 2019 heeft de Unesco Chair of Health Anthropology - biosferen en healingmethoden - van de Universiteit van Genua in Italië, verklaard dat het NgalSo healing-onderricht en de beoefeningen die door Lama Gangchen op en bij de Borobudur in Indonesië en in het Albagnano Healing Meditation Center worden overgedragen, de doelstellingen van de agenda 2030 van de Verenigde Naties implementeren. Deze doeleinden zijn de bescherming van traditionele geneeswijzen, healing beoefeningen en culturele tradities, de ontwikkeling van lokale economieën en de revitalisering van de natuurlijke omgeving.

Lama Gangchen zal herinnerd worden als Lama Marco Polo vanwege zijn immense werk om een wederzijdse uitwisseling te creëren tussen Oost en West en zijn grote liefde voor Italië. Een door hem gekozen land onder de vele landen die hem graag en met grote vreugde zouden verwelkomen. In Italië woonde hij de laatste achtendertig jaar van zijn leven.

Hij zal door iedereen die hem heeft ontmoet herinnerd worden als een uitzonderlijke leraar, een voorbeeld van liefde, aandacht, respect voor anderen en diepe wijsheid. Hij was voortdurend op zoek naar liefdevolle oplossingen voor iedereen, naar de oplossing voor ieders fysieke en mentale problemen. Met onmetelijke vrijgevigheid bood hij hulp en advies om de meest eenvoudige problemen van het dagelijks leven op te lossen, voor de realisatie van kleine en grote vredesprojecten en voor de ontwikkeling van eenieder op hun spirituele pad.

Voor de materiële en spirituele erfenis van Lama Gangchen, zijn centra, stichtingen en verwante organisaties, evenals het erfgoed van zijn NgalSo-lineage, wordt zorggedragen door zijn spirituele zoon en dochter Lama Michel Rinpoche en Lama Caroline.

Terug naar alle meesters
© 2024 - Lama Gangchen International Global Peace Foundation