LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Gangchen Choepel Ling - De Hemelse Tempel op Aarde

Fondsenwerving Campagne

Lama Gangchen Rinpoche - Masterplanproject

“Het realiseren van het Gangchen Choepel Ling Masterplanproject van de gehele Hemelse Tempel op Aarde in Albagnano (Italie) is mogelijk, door gezamenlijk – en ieder naar beste vermogen – verantwoordelijkheid te nemen en door vanuit blijdschap hulp aan te bieden in de vorm van tijd, energie en donaties. Niet vanuit een gevoel van verplichting, maar vanuit vreugde, om bij te kunnen dragen aan deze prachtige mogelijkheid om anderen te helpen en onszelf te ontwikkelen..."
“In Tibet is het een wijdverbreid gebruik om toewijdingen te doen door het (laten creëren van) een beeltenis van een Boeddha bij gebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk, kinderwens of overlijden. Wij kunnen nu doneren voor ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ en toewijden aan het vervullen van een wens voor onszelf, andere mensen, dieren en/of het milieu. Of ten behoeve van het verwerken van een trauma, het overwinnen van een ziekte of het opheffen van een blokkade.
Het biedt tevens de gelegenheid om op een zeer krachtige wijze onderlinge afhankelijkheid te ervaren – de verbondenheid van onszelf met alle andere levende wezens en het universum – en creëert ondenkbare positieve energie voor nu en de toekomst!”

Lama Gangchen Rinpoche, 4 januari 2018

Lama Michel Rinpoche - Fondsenwerving in Nederland


Mede dankzij de 30 jaar lange vrijgevigheid van de LGIGPF Sangha en vrienden heeft Lama Michel besloten om ook een Nederlandse fondswervingwebsite te maken. We verheugen ons bij voorbaat! Derhalve zal binnenkort, naast bovenstaand filmpje met Nederlandse ondertiteling, een uitgebreide toelichting in het Nederlands over het Masterplan Fondswerving via die website (http://masterplan.ngalso.org/?lang=nl) beschikbaar zijn. 

Het Masterplanproject en 'De 2000 Boeddha’s van Verlichting'


"Op de tweede verdieping van de tempel zal een Boeddha-muur worden gecreëerd waar de naam van elke donateur met zijn/haar toewijding bij een van de 2000 Boeddha's van Verlichting zal worden geplaatst. Voor élk van de 2000 Boeddha’s van Verlichting kunnen we een donatie doen van € 1.100,-”
Lama Michel - 1 januari 2018


Hoe te doneren?

Doneren vanuit Nederland, via de Lama Gangchen Internationaal Global Peace Foundation (LGIGPF) voor dit Fondsenwerving project, kan op verschillende manieren.
Let op! Donaties via LGIGPF zijn fiscaal aftrekbaar, donaties rechtstreeks aan "Fondazione Lama Gangchen per una Cultura di Pace" niét...!
a. Een donatie voor een Boeddha kan individueel en/of als groep(je) mensen worden gedaan. De donatie voor ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ kan in één bedrag worden overgemaakt, in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,-.
Let op! Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar als een gewone gift.

Donaties graag overmaken naar:
Stg Lama Gangchen Int.
IBAN: NL73TRIO0781374367
BIC: TRIONL2U

Onder vermelding van:
2000 Boeddha’s project

b. Degene die meerdere Boeddha’s wenst te doneren kan een periodieke vijfjarige schenkingsovereenkomst met LGIGPF-afsluiten. Het donatiebedrag is dan fiscaal volledig aftrekbaar. Daarvan kunnen bijvoorbeeld de eerste 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- in het teken staan van het project ‘De 2000 Boeddha’s van Verlichting’ en aansluitend kan via de overeenkomst aan andere AHMC-donatiebestemmingen worden gegeven, bijvoorbeeld aan: 1 Euro a day, Sarwa Dharma of andere voorspoedbrengende AHMC-projecten.
c. Zij die al eerder een ‘lopende’ schenkingsovereenkomst met LGIGPF hebben afgesloten kunnen, als ze dat wensen vanwege het fiscale voordeel, een tweede schenkingsovereenkomst voor het project 'De 2000 Boeddha’s van Verlichting' aangaan.
Het tweede donatiebedrag is eveneens fiscaal volledig aftrekbaar. Die donatie kan tevens in 12 maandtermijnen van € 92,- of 18 maandtermijnen van € 61,- worden overgemaakt. De keuze voor een tweede schenkingsovereenkomst is vanzelfsprekend zeer persoonlijk en precisiewerk. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op via Protected email address"
Lama Gangchen Rinpoche en Lama Michel Rinpoche danken bij deze nogmaals eenieder voor de vrijgevigheid in de voorgaande 30 jaar voor de bijzondere projecten van Lama Gangchen Rinpoche.

Doneren
Toestemming informatie delen

Door LGIGPF wordt aan derden geen data doorgeven. Om een eventuele donatiebedankmail van Kunpen Lama Gangchen en/of AHMC Albagnano te ontvangen en/of voor het doorgeven van gebeden/toewijdingen verzoeken met bijbehorende wensen tijdens de Guru Puja, dient u hieronder toestemming aan LGIGPF te verlenen.

Betaalmethode

Totale donatie: € 0,00

In samenspraak met Lama Michel Rinpoche wordt 1% van elke donatie benut voor het in standhouden van Lama Gangchen Rinpoche's NgalSo gedachtengoed. Voor meer informatie:

Hartelijk dank voor uw vrijgevige donatie.

© 2022 - Lama Gangchen International Global Peace Foundation