LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation NgalSo Ganden Nyengyu Lineage
We love the world and care for the Himalayan region

Help in Action - Lama Gangchen Kiurok Tsochun - Afdeling Nederland

Help in Action – Lama Gangchen Kiurok Tsochun, HIA-lgkt is een onderdeel van de stichting Lama Gangchen International Global Peace Foundation, een ANBI die door vrijwilligers - het HIA team - wordt gerund. HIA-lgkt afd. Nederland is in leven geroepen om de door armoede getroffen dorpen in het Himalaya gebied te helpen.

De Tibetaanse naam Kiurok Tsochun komt met dit doel overeen: Kiurok Tsochun betekent - hulp voor hen die arm en vergeten zijn. Het LGIGPF- HIA team houdt zich bezig met het werven van fondsen voor de Humanitaire en Milieu Projecten. Zoals adoptie op afstand voor het ondersteunen van kinderen, monniken en bejaarden en projecten voor de bouw en het onderhoud van scholen, ziekenhuizen en poliklinieken, aquaducten en kloosters, voor het in ere houden en bewaren van medische en kunstzinnige tradities en de herintegratie van gehandicapten. Daarnaast probeert zij projecten op te zetten om gronderosie tegen te gaan, voor landbouwontwikkeling en neemt zij deel aan het UNEPs "One billion trees for Life" program. Dit alles in Tibet, India en Nepal zoals te lezen en te zien is in het Help in Action verslag 2013.

Website Help in Action

www.helpinaction.net

Vrienden van Lama Gangchen Rinpoche

Velen hebben de beelden van de twee aardbevingen en naschokken in Kathmandu en op andere plaatsen in Nepal gezien. Lama Gangchen Rinpoche heeft aangegeven dat we zeker zullen helpen, middels Help in Action. Diegenen die begaan zijn met het lot van de mensen in Nepal en hiervoor willen doneren kunnen dat vanzelfsprekend doen via:
LGIGPF - Help in Action
IBAN: NL21TRIO0391063502
BIC: TRIONL2U
Ovv. Hulp voor Nepal

Elke donatie helpt!

Elke vorm van vrijgevigheid wordt gewaardeerd en komt ook daadwerkelijk bij de diverse hulpprojecten, zoals het herstellen van de watervoorziening, het voorkomen van ziekten en direct bij de getroffen mensen terecht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking en ondersteuning namens de hulpbehoevende mensen in Nepal, Lama Gangchen Rinpoche en het LGIGPF bestuur.
Help in Action – Lama Gangchen Kiurok Tsochun, HIA-lgkt is een onderdeel van de stichting Lama Gangchen International Global Peace Foundation, een ANBI die door vrijwilligers - het HIA team - wordt gerund. HIA-lgkt afd. Nederland is in leven geroepen om de armste mensen in het Himalaya gebied, in hun minimale dagelijkse behoefte te voorzien.

Donateur worden

U kunt op diverse wijze de projecten van Help in Action Humanitaire en Milieuprojecten steunen via de web-site www.helpinaction.net

Er zijn bomen-, water-, scholen-, ziekenhuis-, of kloosterprojecten te ondersteunen. Ook kunt u deelnemen aan het Adoptie-op-Afstandproject en een kind, monnik, bejaarde of gehandicapte te ondersteunen door € 240,- per jaar of maandelijks € 20,- over te maken.

Het is ook mogelijk om éénmalige donaties aan b.v. het Noodfonds van Help in Action te doen.

LGIGPF - Help in Action
Van Nispensingel 81
8016 MT Zwolle
Nederland

Protected email address

LGIGPF - Help in Action
IBAN: NL21TRIO0391063502
BIC: TRIONL2U
De fiscale LGIGPF status is: een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, hetgeen inhoudt dat donaties, giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de IB aangifte, zie ook Over ons.
Zelfs de kleinste gift, die met liefde, warmte en mededogen is gegeven, is groot in het licht van vrijgevigheid en betekent een belangrijke en onmisbare bijdrage aan het geheel.
Onze oprechte dank en een warme groet namens de kinderen, families, ouderen, gehandicapten, monniken en onderwijzers in de Himalaya regio en namens de vrijwilligers van Help in Action-lgkt afd. Nederland.
Het HIA team,

C.H.M. van Haastert
R. Willems-Zeroual
E.C. Hoenders-Waarsenburg
T.M. van Mieghem
J. Kamminga

© 2021 - Lama Gangchen International Global Peace Foundation