LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation NgalSo Ganden Nyengyu Lineage
Lama Gangchen Rinpoche heeft het kostbare initiatief genaamd "Generosity Garden" in 2005 gecreëerd. Vanaf die tijd tot nu toe heeft de NL-sangha jarenlang in belangrijke mate en altijd ruimhartig bijgedragen...
Mede dankzij deze hulp zijn veel van Rinpoche's wensen c.q KLG/AHMC-projecten ondersteund en gerealiseerd, zowel met grote als kleine donaties.
Waarvoor Hartelijk Dank...!

Lama Michel Rinpoche, heeft aangegeven dat het zinvol c.q. gewenst is om een ‘verkorte’ Nederlandse versie te creëren van de - Vernieuwde Generosity Garden. Dit mede in het belang van de LGIGPF-sangha, zodat de Nederlandse Sangha de mogelijkheid heeft om te doneren b.v. aan het KLG/AHMC met fiscaal voordeel via de Lama Gangchen International Global Peace Foundation - LGIGPF.

De Vernieuwde Generosity Garden "Tuin van Vrijgevigheid" omvat zowel Sarwa Dharma "Dharma voor Eenieder" als wel de "1 Euro per Dag" donaties in een aangepaste vorm en bijdrage. Vanaf 2023 is er de mogelijkheid om een ‘Weldoener’ te worden, een reguliere donateur voor minimaal 1 jaar,
dankzij de verschillende donatie-optie mogelijkheden - Lotus, Zon, Maan, Vajra en Bodhi.
Bovenstaande bedragen zijn voor maandelijkse donaties. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om halfjaarlijks- of in één keer het jaarlijkse donatie bedrag over te maken. *

Volgens de Tibetaanse traditie wordt de naam van de donatie-weldoener, ofwel uw naam of van uw familieleden dan wel een door u aangegeven persoon, altijd in het gebeden toewijdingenboek vermeld. Dagelijks worden deze namen tijdens de Guru Puja voorgelezen, waardoor u op energetisch niveau deelneemt aan alle ceremonies, de puja’s en de vruchten/voordelen ontvangt.
1* Heeft u al een lopende 5-jarige overeenkomst met LGIGPF...?
Het overeengekomen donatiebedrag blijft hetzelfde tot de afloopdatum van uw overeenkomst en vanzelfsprekend wordt u een Lotus/Zon/etc. weldoener, passend bij het reeds overeengekomen bedrag. Voor uw jarenlange KLG/AHMC-ondersteuning danken we u hartelijk.

2* Wilt u door een of meerdere KLG/AHMC donatie-opties een nieuwe donateur worden via een fiscaal aftrekbare 5-jarige overeenkomst met LGIGPF ... Van harte welkom!
3* Wenst u vanuit het hart om éénmalig of vaker per jaar naar vermogen met een grote of kleine donatie het KLG/AHMC te ondersteunen - schroom niet...Een Vrije Donatie - ondersteunt andere activiteiten. Iedere euro wordt van Harte Verwelkomt...
Dank u wel bijvoorbaat!

Zijn er vragen of onduidelijkheden ... neem gerust contact op met het LGIGPF-secretariaat via Protected email address. Voeg alstublieft uw telefoonnummer toe, indien u wenst te worden gebeld.
"When we dedicate the merits of our positive actions to the happiness of others, our wishes are spontaneously fulfilled."
T.Y.S. Lama Gangchen Rinpoche
© 2024 - Lama Gangchen International Global Peace Foundation